مرکز رشد واحد های فناوری اهر زیر نظر پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

P Logo

 اهداف، ضرورت، مأموريت هاي مركز رشد:

1- تشویق و ترویج کارآفرینی دربین دانش آموختگان و دانشجویان منطقه ارسباران
2- جذب و حمایت از شرکتها و کارآفرینان مستعد باایده های فناور و دارای توجیه اقتصادی در زمینه صنایع و کشاورزی
3- بستر سازی برای تبادل داشته ها و تعامل و ارتقا هم افزایی بین پژوهشگران، کار آفرینان و صنایع بزرگ منطقه جهت ارتقاء قابلیت های کاربردی و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی وتامین نیازهای فناوری و دانش مهندسی شرکتهای مستقر در مرکز رشد و صنایع کشاورزی منطقه
4- بستر سازی برای تشویق و جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و هدایت حمایت نهادهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری دولتی منطقه از هسته ها و شرکتهای مستقر در مرکز رشد
5- تلاش برای یکپارچه سازی، ساماندهی و هدایت تلاشها و فعالیتهای مشابه و مرتبط سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی جهت ارتقاء نیروی محرکه کارآفرینی و تسهیل و پیشبرد فعالیتهای مرکز رشد

 

 

لینک مستقیم مرکز رشد واحد های فناوری اهر زیر نظر پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

 


 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer