لیست فارغ التحصیلان از بدو تأسیس هوراند

لیست فارغ التحصیلان مرکز آموزشی هوراند از بدو تأسیس(1385)

ردیف رشته تحصیلی تعداد فارغ التحصیلان
     مـرد         زن
تعداد فارغ التحصیلان
در زمان تصدی واحد کلیبر
تعداد فارغ التحصیلان
در زمان تصدی واحد اهـــــر
1 حسابداری 127 40 65 102
2 کامپیوتر 3 2 0 5
3 برق-الکترونیک 33 0 30 3
4 امور مالی و مالیاتی 7 2 0 9
جمع کـــل(نفـر) 170 44 95 119

شایان ذکر است که واحد مادر این مرکز در تاریخ 88/09/18 طبق نامه معاونت پارلمانی دانشگاه(دکتر کریم زارع) از واحد کلیبر به اهر تغییر یافته است.

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer