header m

فهرست اصلی

لینک های مفید

تصویر تصادفی

بدون تصویر

جستجو در سایت

فریاد «مرگ بر آمریکا» دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در مراسم 13 آبان

komiteهمزمان با 13 آبان ماه روز مبارزه با استکبار جهانی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر همراه و همگام با مردم وفادار و همیشه در صحنه اهر در راهپیمایی این روز حضور پرشور داشتند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر  iau-ahar.ac.ir