مدارک لازم برای فراغت از تحصیل

اصل شناسنامه و 2 سری کپی از تمامی صفحات شناسنامه

اصل کارت ملی و 2 سری کپی کارت ملی

اصل کارت پایان خدمت برای آقایان و 2 سری کپی از آن

عکس 4*3  سه قطعه

 

*** تمامی فتوکپی ها باید در سایز A5 باشند.


شماره حساب بانک: 0104460446004 بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ههراه داشتن اصل شناسنامه -کارت ملی و پایان خدمت الزامی است

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer