مدارک لازم جهت ثبت نام

مدارک لازم جهت ثبت نام:

اصل شناسنامه و 2 سری کپی از تمامی صفحات شناسنامه
اصل کارت ملی و 2 سری کپی کارت ملی
اصل مدرک آخرین دوره تحصیلی و 2 سری کپی از آن
عکس 4*3  شش قطعه
اصل کارت پایان خدمت برای آقایان و 2 سری کپی از آن
تاییدیه تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی برای دارندگان مدرک پیش دانشگاهی و دیپلم متوسطه- جهت اخذ به باجه پستی مراجعه نمایید.

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer