فرم قرارداد الحاقی جهت گذراندن دوره کارآموزی

 

 فرم قرارداد الحاقی مخصوص دانشجویان رشته های سم شناسی، نظارت بر امور دارویی، زیست شناسی، میکروبیولوژی، ژنتیک، مهندسی پزشکی که جهت گذراندن دوره کارآموزی و عملی به بیمارستانها یا سایر مراکز درمانی مراجعه می نمایند.

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر