دانشجویانی که تا کنون نسبت به اخذ تاییدیه تحصیلی ...

 

دانشجویانی که تا کنون نسبت به اخذ تاییدیه تحصیلی مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم(نظام قدیم و جدید) خود از سازمان آموزش و پرورش محل تحصیل خود اقدام ننموده اند در اسرع وقت به کارشناس آموزش رشته مربوطه مراجعه نمایند. مدیریت آموزش

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر