مشاهده اطلاعات مربوط به ترم بندی و چارت آموزشی

دانشجویان عزیز جهت مشاهده چارت آموزشی و ترم بندی آموزشی به منوی دانشکده ها ← دانشکده مربوطه ← گروه ... مراجعه نموده و فایل مربوطه را دانلود نمایند.

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر