نکات ضروری در خصوص نمره مقالات مستخرج از پایان نامه

s74

 

 قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم:
درخصوص مقالات مستخرج از پایان نامه ضروری است نکات زیر به دقت رعایت گردد:

 

 

 

1 ـ از اعتبار مجله و وب سایت آن مطمئن باشیم برای اینکار می بایست از لیست نشریات نامعتبر و سایت های جعلی که در بطور مرتب در وب سایت معاونت پژوهشی سازمان به آدرس www.rvp.iau.ir و همچنین واحد اهر به آدرس www.iau-ahar.ac.ir به روز می شود مطلع باشیم.

2 ـ طبق بخشنامه، مقاله قبل از چاپ می بایست به حوزه معاونت پژوهشی واحد ارائه شده باشد.

3 ـ آدرس دهی و ترتیب نویسندگان طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی رعایت گردد.

4 ـ اولویت اول دانشگاه انتشار مقالات در مجلات معتبر می باشد که علاوه از اختصاص نمره پایان نامه ، مشمول تشویق نقدی نیز می گردد ولی در صورتیکه دانشجویان تمایل به شرکت در همایش ها را داشته باشند باید از اعتبار همایش اطمینان کافی داشته باشند.

5 ـ جهت اخذ نمره و یا استفاده از امتیاز پژوهشی همایش داخلی می بایست معتبر باشد یعنی در پایگاه ISC نمایه شده و یا برگزار کننده آن دانشگاه و یا انجمن علمی معتبر باشد. بدیهی است برگزاری همایش در محل دانشگاه و یا درج آرم دانشگاه در لیست حمایت کنندگان دلیل اعتبار همایش و مورد قبول بودن آن نمی باشد.

6 ـ همچنین عنوان همایش خارجی می بایست در لیست همایش های معتبر خارجی که بطور مرتب در وب سایت معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه به آدرس www.rvp.iau.ir و همچنین واحد اهر به آدرس www.iau-ahar.ac.ir به روز می گردد موجود باشد.

7 ـ عدم رعایت نکات فوق موجب می شود اساتید محترم و دانشجویان گرامی نتوانند از هر گونه امتیاز پژوهشی مقالات استفاده نمایند.

هر گونه اطلاعات تکمیلی در وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر موجود می باشد.

پیشنهاد می گردد قبل از ارسال مقالات و واریز هرگونه وجه با معاونت پژوهشی دانشگاه مشورت نمایید.

آخرین مصوبه حداکثر نمره اختصاص یافته به مقالات چاپ شده مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد:

ISI(WOS)

علمی پژوهشی وزارتین

ISI Listed

مجلات خارجی با نمایه معتبر

مجلات خارجی بدون نمایه

مجلات مصوب دانشگاه آزاد اسلامی

کنفرانس بین المللی معتبر

کنفرانس داخلی معتبر

حداکثر 2 مقاله

2

1/5

1

0/75

0/5

0/5

1

0/5

حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد اهر

 

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر