ریاست مرکز آموزشی هوراند

مشخصات ریاست مرکز آموزشی هوراند:

نام و نام خانوادگی: کاظم پوروطن
تاریخ تولد: 1356

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد- مدیریت گرایش مالی

سوابق تدریس: عضو هیأت علمی دانشگاه خداآفرین، از سال 86 به عنوان مدرس مدعو با واحدهای مختلف دانشگاهی همکاری می نماید و کماکان این همکاری ادامه دارد.
سوابق اجرایی: از سال 91
سوابق پژوهشی: دارای سه طرح پژوهشی

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر