معاون توسعه مدیریت و منابع

آقاي ایمان شیخی نژاد فوق لیسانس حسابداری – حسایرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر