کارشناسی ناپیوسته

 

1 مهندسي تكنولوژي كامپيوتر ـ نرم افزار
2 مهندسي تكنولوژي برق ـ الكترونيك
3 مهندسي برق قدرت
4 كنترل ابزار دقيق
5 مهندسي تكنولوژي برق ـ شبكه هاي انتقال و توزيع
6 مهندسي تكنولوژي عمران ـ عمران
7 مهندسي تكنولوژي ساختمان
8 آب و فاضلاب
9 نقشه برداري
10 مهندسي تكنولوژي معماري
11 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو
12 تآسیسات حرارتی و برودتی
13 مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي
14 معدن
15 تربيت بدني
16 حسابداري
17 حسابداري
18 مديريت بازرگاني
19 زبان انگليسي
20 ادبيات فارسي
21 مهندسي مواد- ذوب فلزات