دانشکده علوم انسانی

حسن فرهادیریاست دانشکده: حسن فرهادی

رشته تحصیلی: دکتری فیزیولوژی ورزش(قلب و عروق - تنفس)

سابقه مدیریت: مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی - معاون دانشجویی و فرهنگی واحد اهر

سوابق علمی: یک جلد کتاب با عنوان علم تمرین برای دوچرخه سواری

مقالات ISI=6  و مقالات علمی پژوهشی 9 - جمع مقالات 15


مسئول امور آموزشی دانشکده و دروس عمومی:

  کیقباد دانشیان(کارشناسی ارشد فلسفه)
تلفن تماس: 4- 04144235583
داخلی 267

کارشناسان آموزش:  
  کیقباد دانشیان(کارشناسی ارشد فلسفه)
تلفن تماس : 4- 04144235583 داخلی 267
مسئول آموزش رشته های:
1. زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی پیوسته)
2. زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی ناپیوسته) طرح معلمان
3. زبان و ادبیات فارسی (کاردانی ناپیوسته) طرح معلمان
4. روانشناسی- اصلاح و تربیت (کارشناسی پیوسته)
5. تربیت بدنی (کاردانی پیوسته)
6. تربیت بدنی- مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی(کارشناسی ناپیوسته)
7. تربیت بدنی و علوم ورزشی -ورزش همگانی ( کارشناسی پیوسته)
8. جغرافیای طبیعی- ژئوموفولوژی ( کارشناسی پیوسته)
9. آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ناپیوسته)

  محمد ارشد زاده (کارشناسی الهیات)
تلفن تماس : 4- 04144235583 داخلی 262
مسئول آموزش رشته های:
1. حقوق ( کارشناسی پیوسته)
2. علوم قضایی ( کارشناسی پیوسته)

  مریم حسین زاده (کارشناسی حقوق)
تلفن تماس : 4- 04144235583 داخلی 263
مسئول آموزش رشته های:
1. حسابداری – حسابرسی (کارشناسی پیوسته)
2. حسابداری - مالیاتی (کارشناسی پیوسته)
3. حسابداری - دولتی (کارشناسی پیوسته)
4. علمی کاربردی حسابداری( کارشناسی ناپیوسته)
5. مدیریت بازرگانی (کارشناسی پیوسته)
6. مدیریت بازرگانی (کارشناسی ناپیوسته)
7. مدیریت مالی (کارشناسی پیوسته)
8. علمی کاربردی حسابداری (کاردانی پیوسته)
9. حسابداری (کاردانی ناپیوسته)

مهدی خضوعی (کارشناسی ارشد جغرافیا)
تلفن تماس : 4- 04144235583 داخلی 331
مسئول آموزش رشته های:

 1. زبان شناسی همگانی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

2. آموزش زبان انگلیسی(کارشناسی ارشدناپیوسته)

3. زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

4. زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

5. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)

6. ژئومورفولوژی- هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

7. زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک و نوجوان (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

8. آموزش زبان انگلیسی (دکترا)


  مرتضی فصیحی(لیسانس حسابداری)- رباب محمدپور(لیسانس ادبیات)

تلفن تماس : 4- 04144235583 داخلی 328
بایگانی آموزش رشته های:
زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی پیوسته)
زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی ناپیوسته) طرح معلمان
زبان و ادبیات فارسی (کاردانی ناپیوسته) طرح معلمان
روانشناسی - اصلاح و تربیت (کارشناسی پیوسته)
تربیت بدنی ( کاردانی پیوسته)
تربیت بدنی– مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی(کارشناسی ناپیوسته)
تربیت بدنی و علوم ورزشی -ورزش همگانی ( کارشناسی پیوسته)
جغرافیای طبیعی – ژئوموفولوژی ( کارشناسی پیوسته)
آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ناپیوسته)
حقوق ( کارشناسی پیوسته)
علوم قضایی ( کارشناسی پیوسته)
حسابداری – حسابرسی (کارشناسی پیوسته)
حسابداری - مالیاتی (کارشناسی پیوسته)
حسابداری - دولتی (کارشناسی پیوسته)
علمی کاربردی حسابداری( کارشناسی ناپیوسته)
مدیریت بازرگانی (کارشناسی پیوسته)
مدیریت بازرگانی (کارشناسی ناپیوسته)
مدیریت مالی (کارشناسی پیوسته)
علمی کاربردی حسابداری (کاردانی پیوسته)
حسابداری (کاردانی ناپیوسته)

 تاریخچه دانشکده علوم انسانی:

دانشکده علوم انسانی در اردیبهشت ماه 1390 به دستور ریاست محترم واحد، جناب آقای دکتر رضایی تاسیس شد. این دانشکده دارای 11 گروه آموزشی با 3 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی ناپیوسته، 2 رشته کاردانی پیوسته، 11 رشته کارشناسی پیوسته، 5 رشته کارشناسی ناپیوسته، 5 رشته کارشناسی ارشد، 1 رشته دکتری تخصصی، 3 رشته در نظام آموزشی پاره وقت، جمعاً 30 رشته می باشد. تعداد دانشجویان این دانشکده در سال تحصيلي 91- 1390 بالغ بر 2300 نفر و تعداد اساتید اين دانشكده 160 نفر مي‌باشد كه از اين عده 48 نفر، هیات علمی تمام وقت و 112 نفر، مدعوّ با این دانشکده همكاري دارند. همچنین دانشکده علوم انسانی شامل کتابخانه، سایت کامپیوتری و اینترنتی اختصاصی، اتاق دانشجویان دکتری، اتاق دفاعیه، دفتر مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیا، لابراتوار زبان انگلیسی و آزمایشگاه جغرافیا می باشد.


گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی:

1- گروه جغرافیا

2- گروه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

3- گروه حقوق و علوم قضایی

4- گروه معارف

5- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

6- گروه کارشناسی زبان انگلیسی

7- گروه مدیریت

8- گروه حسابداری

9- گروه دکتری و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

10- گروه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

11- گروه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی


اهداف آموزشی و پژوهشی:

• گسترش و راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی

• بهره گیری از سیستم های آموزشی نوین

• سمت و سو دادن پایان نامه ها و پروژه های تحصیلات تکمیلی در راستای نیازهای جامعه

• ایجاد مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی در رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی و جغرافیا

• توسعه مجلات علمی- پژوهشی دانشکده