ارتباط با حوزه پژوهشی

تماس با دانشگاه:

نشانی: اهــر، کیلـومـتر 2 جـاده اهـــر تبریـز -  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

کد پستی: 5451116714  تلفنخانه:
4 -44235583 و 2-44239781 ، 44228211 ، 44232163 کد 041

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری
نام سمت داخلی شماره مستقیم
 معيني  مدير طرح، برنامه و بودجه 292
 
  دفتر معاونت پژوهش و فناوري 318
 
ابراهیمی مدير پژوهشي 273
 
قربان موحد رئیس اداره پژوهش 334
زينالي،جلال پور، بهلولی اداره فنآوري اطلاعات  293  
قربان موحد آزمايشگاه برق 294  
حسن زاده(قاسم) آزمايشگاه برق 295
 
پايدار ـ حسن زاده آزمايشگاه ژنتيك و ميكروبيولوژي 399
 
پايدار تالار ميكروسكوپ  391  
موسوي نيا آزمايشگاه شيمي تجزيه 392  
حضي زاده آزمايشگاه شيمي 303
 
نظری آزمایشگاه شیمی 428
 
شهروان آزمايشگاه قارچ 346
 
حسن زاده آزمايشگاه كشت بافت 347
 
مهدیان آزمايشگاه عمران 296
 
سالم آزمايشگاه هيدروليك  298  
سالم آزمايشگاه سوخت رساني خودرو 394
 
اكبرزاده آز نقشه برداري و مقاومت 297
 
باغي سايت كامپيوتر 1 300
 
باغي سايت كامپيوتر 2  301  
همت جو آزمايشگاه فيزيك  302  
 حسن زاده آزمايشگاه الكترونيك
 377  
  آزمايشگاه جغرافيا
305
 
 باغي  كارگاه سخت افزار 306
 
 پورمحرم ـ سه دکانی  كتابخانه مركزي 307
 
 ديهيم كتابخانه دانشكده انساني
407
 
 آل يسن سايت اينترنت
308
 
 موظف  سايت اينترنت کتابخانه مرکزی  353  
 نصیراقدم سايت اينترنت فنی
 352  
 آشياني كارگاه سيم پيچي
 309  
حسين زاده  دفتر ارتباط با صنعت 310
 
ابراهيمي  دفتر مجله جغرافيا  311  
رضالو  امور پايان نامه ها 401
 
جعفری  باشگاه پژوهشگران جوان 313
 
كمالي  كارگاه شيشه گري 362
 
موسوي  آزمايشگاه نفت و حرارت 388