ارتباط با حوزه ریاست

ارتباط با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر:

شماره تلفکس: 04144237872 - سامانه پیام کوتاه: 30004674 
 
حوزه ریاست
نام سمت داخلی شماره مستقیم
درفشي مسئول دفتر رياست 203 44232176
اكبرزاده حراست   202 44238660 
دانش پور
اداره حقوقي 204  
بالاگر رئیس اداره روابط عمومي 205 44237855
توکل کوهی
اداره گزينش 400 44235434

 ارتباط با صندوق پست الکترونیک ریاست دانشگاه: e_ghorbani@iau-ahar.ac.ir