درباره دانشگاه

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در سال 1372 و در راستای توسعه عدالت اجتماعی و ایجاد مراکز آموزش عالی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با موافقت ریاست محترم عالی دانشگاه و مساعدت مسئولین محلی با دریافت مجوز تأسیس اعلام موجودیت نمود و از مهرماه 1373 با پذیرش دانشجودر دو رشته کامپیوتر و برق در مقطع کاردانی در ساختمان استیجاری آموزش و پرورش فعالیت علمی و آموزشی خود را در این شهرستان آغاز کرد و به یمن این حرکت فرهنگی و همراهی هیئت امناء و مسئولین اجرایی با تهیه زمین جهت احداث مجتمع آموزشی و آغاز عملیات اجرائی و ساختمانی در مهرماه 1376 فاز اول مجتمع دانشگاهی واحد اهر به اتمام رسید و عملاً این دانشگاه فعالیت اداری آموزشی خود را در ساختمان ملکی جدید الاحداث آغاز کرد و تا آخر سال 83 تعداد رشته های دانشگاه آزاد اسلامی اهر به 19 رشته افزایش یافت و ماحصل یک تلاش و پیگیری مستمر و جمعی موجب شد که تعداد رشته های دانشگاه در سال 84 به 22 رشته و در سال 85 به 38 رشته افزایش و درجه سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی اهر در اردیبهشت ماه 85 از درجه متوسط به بزرگ ارتقاء یافته و تعداد دانشجویان قریب به چهار هزار نفر برسد و شاهد رشد و توسعه کمی و کیفی در سطوح مختلف دانشگاه باشیم.