کارگاه و آزمایشگاه هیدرولیک سیالات

کارگاه و آزمایشگاه  هیدرولیک سیالات:

عنوان دستگاه (1-آزمایش ضربه جت 2- آزمایش سرریزها 3-آزمایش عدد رینولدز 4- آزمایش افت فشار 5-آزمایش دبی روزنه 6-آزمایش ونتوری متر 7- آزمایش با میز هیدرولیکی 8- آزمایش ورتکس 9-آزمایش سطح شیب دار 10-آزمایش کانال هیدرولیکی 11- آزمایش نشت زه کشی65

 

 

 

 

 

 

 زمینه های کاربردی: فنی و مهندسی رشته مکانیک، عمران ، مهندسی شیمی 

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

آموزشی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه :

مجموعه آموزشی کارگاه و آزمایشگاه  هیدرولیک سیالات   

   شرکت آموزشی و تحقیقاتی ، شرکت آشنا آب 

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی

متخصصین دستگاه:

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس

مهدی دینی

مهدی ثاقبیان   

کارشناس و مربی

04262228211- داخلی 289

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer