کارگاه نقشه برداری

کارگاه نقشه برداری:


دانلود دستور كار كارگاه نقشه برداري


عنوان دستگاه:توتال استیشن مدل لایکا TS0918

 زمینه های کاربردی: فنی و مهندسی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

آموزشی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

 


مشخصات فنی دستگاه:

 

اندازه گیری زاویه­ای

"           ,            "      ,         "

دقت­های زاویه­ای

0.5"          ,       0.5"      ,         1"

دقت کمپانساتور

اندازه گیری طول با استفاده از رفلکتور

3500 متر

(GPR111)با منشور گرد

1 mm + 1.5 ppm   / 2.4 s

دقت و سرعت طولیابی             در حالت استاندارد

3 mm + 2 ppm   /  0.8 s

دقت و سرعت طولیابی                 در حالت  سریع

اندازه گیری طول بدون رفلکتور با نور لیزر قابل رویت

2 mm + 2 ppm

دقت اندازه گیری طول با نور لیزر -  بدون رفلکتور

ذخیره و تبادل اطلاعات

100 هزار نقطه ثابت و یا 60 هزار نقطه قرائت

حافظه داخلی استاندارد

با قابلیت تخلیه با سرعت 1200 تا 115200GEV102 کابل

تخلیه اطلاعات با پورت سریال

Blutooth   , USB , Mini  usb

Blutooth  و USB  تخلیه اطلاعات با

GSI / DXF / Land XML / ASCII

فرمت  تخلیه اطلاعات

نرم افزارهای نصب شده روی دستگاه

Topography(Orientation&Surveying) , Stake Out , Resection, Construction Area(Plane &  Surface) , Volume calculation,Offset

برنامه های  نصب شده

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه:توتال استیشن مدل SOUTH سری NTS 35219

 زمینه های کاربردی: فنی و مهندسی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

آموزشی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه:

دقت زاویه

دقت اندازه گیری با منشور

برد با تک منشور

برد بدون منشور

2 ثانیه

(2mm + 2ppm)

2300 متر

ـــــــ

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: GPS تک فرکانسه مدل لایکا20

 زمینه های کاربردی: فنی و مهندسی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

آموزشی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه:

DGPS

تعداد کانال

GNSS

SBAS

0.4 m >

14

GPS

GLONASS

m 1.2>

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: GPS21

مدل:GARMIN

سری:eTrex Vista  HCx

 زمینه های کاربردی: فنی و مهندسی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

آموزشی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه:

دقت GPS

دقت محاسبه سرعت

عمر باطری

دامنه کارکرد در دما

زیر 10 متر

1/0 متر بر ثانیه

بالاتر از 25 ساعت

15-  الی 70 درجه سانتیگراد

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: ترازیاب22

مدل:لایکا NA2

 زمینه های کاربردی: فنی و مهندسی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

آموزشی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه:

بزرگنمایی

میدان دید(در 100 متر)

حساسیت تراز کروی

کمپانساتور

دامنه  کارکرد

دقت تنظیم

32 برابر

2/2 متر

8 دقیقه یا 2 میلیمتر

  دقیقه

3/0 ثانیه

 


عنوان دستگاه: تئودولیت دیجیتالی23

مدل: لایکا

 زمینه های کاربردی:

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

آموزشی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه:

بزرگنمایی

انحراف معیار

حداقل فاصله فوکوس

30 برابر

10mm/100m

m2

متخصصین دستگاه:

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس

زهرا اکبرزاده

کارشناس

04262228211- داخلی 297

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer