کارگاه شاسی و بدنه خودرو

کارگاه شاسی و بدنه خودرو:

عنوان دستگاه: مجموعه آموزشی فرمان وترمزو پراید با متعلقات63

 

 

 

 

 

 

 زمینه های کاربردی: فنی و مهندسی رشته مکانیک خودرو

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

آموزشی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه :

مجموعه آموزشی برش خورده فرمان وترمز با متعلقات

      خودروی پراید

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی

متخصصین دستگاه:

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس

سیروس اصلانی 

کارشناس و مربی

04262228211- داخلی 289

  

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer