کارگاه دینامیک و ارتعاشات

کارگاه دینامیک و ارتعاشات:

عنوان دستگاه 1- بالانس سیستم های رفت برگشتی 2- سیستم دستگاه چرخنده درگیر 3- ارتعاش جرم فنر 4- بادامک  5- گاونر 6- نوسان پیچشی تیرها 7- ارتعاش آزاد و اجباری عرض تیرها 8- بالانس استاتیکی و دینامیکی های دوار64

 

 

 

 

 

 

زمینه های کاربردی: فنی و مهندسی رشته مکانیک

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

آموزشی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه :

مجموعه آموزشی کارگاه دینامیک و ارتعاشات  

   شرکت فناوری علم و صنعت ،آداک ایرانیان

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی

متخصصین دستگاه:

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس

ابوالفضل محمودی  

کارشناس و مربی

04262228211- داخلی 289

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer