آزمایشگاه پلیمر

آزمایشگاه  پلیمر:

عنوان دستگاه: دستگاه تنسایل31

مدل: AL-7000S 

 

 

زمینه های کاربردی: فنی مهندسی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

دستگاه تنسایل جهت اندازه گیری میزان کشش اجسام مختلف استفاده می شود. از جمله مفتول انواع فلزات، pvc ، روکش سیم و.....

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

خاصیت قابل اندازه گیری:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

میزان کشش اجسام پلیمری

Kgf,Lbf,N,KN,Kpa,Mpa

0.5%

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: دستگاه تست ضربه32

مدل:  GT-7045-HML

 

زمینه های کاربردی: فنی مهندسی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

دستگاه تعیین مقاومت شکنندگی لوله های  (pvc) و هر ماده ای  پلیمری که نیاز به تشخیص مقاومت و ضربه پذیری  داشته باشد

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

خاصیت قابل اندازه گیری:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

تعیین مقاومت پلیمری

Kg-cm,Kg-m,Lb-in,J

0.01 J

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: دستگاه کاتر پرس33

مدل: GT-7016-AR-Pneumatic

 

زمینه های کاربردی: فنی مهندسی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

دستگاه کاتر پرس جهت تهيه نمونه هاي آزمون مواد پليمري نرم  از قبيل نمونه های ازمایشگاه ی و تحقیقاتی پلیمری  به كمك قالبهاي برش طبق استاندارهاي مورد نظـر

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

خاصیت قابل اندازه گیری:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

تهیه نمونه های پلیمری

Kg/cm2

ـــــ

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی

متخصصین دستگاه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس

سید امیر موسوی

کارشناس

04262228211 – داخلی 388

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer