آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی:

عنوان دستگاه: انکوباتور44

مدل:INB400  Memmert

 

زمینه های کاربردی: علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

تامین دمای موردنیاز باکتریها

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

می توان انواع آزمایشهای مربوط به میکروبیولوژی ازجمله میکروب آب وموادغذایی  یا تشخیص پاتوبیولوژی باکتریایی را انجام داد واز این دستگاه برای رشد باکتریها استفاده کرد

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

 

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی دستگاه:

دما

درجه سانتیگراد

0.1

53  لیتری با محدوده دمایی 70-20

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: اتوکلاو45

مدل:AMB420

 

زمینه های کاربردی: علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

برای استریل کردن محیط و لوازم

تهیه محیط کشت

توسط آزمایشگاه

 

مطابق با تعرفه های سازمان

 

مشخصات فنی دستگاه:

دارای کنترلر میکروپروسسور با حجم 30 لیتر، بامحدوده دمایی 138-100 درجه سانتیگراد،متراژ فشار بین 3-1 بار،قابلیت استریل کردن مایع

 

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: فریزر -18646

مدل: 9334 NUAIRE

مارک:

زمینه های کاربردی: علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

برای زنده نگه داشتن باکتریها

و نگه داری انواع نمونه های بیولوژیکی

توسط آزمایشگاه

 

مطابق با تعرفه های سازمان

 

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

دما

درجه سانتیگراد

0.1

مشخصات فنی دستگاه:

مجهز به دو درب مجزای داخلی جهت جلوگیری از افت دمایی هنگام باز بودن درب،مجهز به میکروپروسسورف دارای سیستم ثبت دمایی، نشانگر دیجیتالی دما ،محدوده دمایی-50 الی -86  درجه سانتیگراد و حجم داخلی 333 لیتر

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی

متخصصین دستگاه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس

ظریفه حسن زاده

کارشناس

0426228211 داخلی 399

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer