آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی شیمی

آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی شیمی:

عنوان دستگاه: پتانسیواستات-گالوانواستات24

مدل:sama500

 

زمینه های کاربردی:علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

کار در زمینه روشهای الکتروشیمیایی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

ولتا متری – کولومتری- پتانسیومتری-آمپرومتری....

ولت – میلی ولت

01/0( بسته به نوع جریان دارد)

مشخصات فنی دستگاه

قابلیت تحمل جریان

1V

10A

آخرین وضعیت دستگاه:آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: اسپکتروفتومتر25

مدل:DR5000

 

 

 

زمینه های کاربردی:علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

اندازه گیری جذب نور مرئی و uv

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

جذب وعبور

nm

200 تا 800  نانومتر

مشخصات فنی دستگاه

Type:LPG422.99.00012

Serial – no:2563898

100-220v

 

آخرین وضعیت دستگاه:آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: التراسونیک UP400S26

 

 

 

زمینه های کاربردی:علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

کار در زمینه روشهای الکتروشیمیایی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

تخریب آلاینده ها و ترکیبات آلی

ندارد

ندارد

مشخصات فنی دستگاه

v220-240- A4- 60/50HZ

 

آخرین وضعیت دستگاه:آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه:آب مقطر گیر دوبار تقطیر27

مدل:هستاران طب 9028- Tp

 

 

 

زمینه های کاربردی:علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

محلول سازی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه

IPUT:AC220v~240v

50/60HZ

OUTPUT:OC24v

آخرین وضعیت دستگاه:آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: ازن ژنراتور28

مدل:CTBO1 –Aoo

 

 

زمینه های کاربردی:علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

کار در زمینه روشهای الکتروشیمیایی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

تصفیه آب و پساب

ندارد

ندارد

مشخصات فنی دستگاه

420W max

آخرین وضعیت دستگاه:آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: ترازوی KERN29

 

 

 

زمینه های کاربردی:علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

وزن کردن مواد

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

وزن مواد

gr

d = 0/1mg

مشخصات فنی دستگاه

220gr  max

10mg   min

No: wB11SOG59

آخرین وضعیت دستگاه:آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: آون30

مدل:memmert

 

 

 

زمینه های کاربردی:علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

استریل کردن – خشک کردن

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

ندارد

ندارد

ندارد

مشخصات فنی دستگاه

230v

6/1 A

50/60Hz

آخرین وضعیت دستگاه:آماده سرویس دهی

متخصصین دستگاه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس

سولماز موسوی نیا

کارشناس

0426228211 – داخلی 392

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer