آزمایشگاه بیولوژی

آزمایشگاه بیولوژی:

عنوان دستگاهالایزا ریدر51

مدل:MPRM4+ Hiperion

زمینه های کاربردی: علوم پایه- پزشکی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

انواع آزمایش های سرولوژیکی  و ایمونولوژیکی و هورمونی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی دستگاه

اندازه گیری هورمون ها و آنتی بادیها

بستگی به تست مورد استفاده دارد.

ــــــ

مجهز به دستگاه واشر اتوماتیک،لمسی و با حساسیت بالا

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: الکتروکاردیو گراف52

مدل :ECG-1150  NIHONKHODEN

 

 

زمینه های کاربردی: علوم پایه- پزشکی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

برای تهیه نوار قلبی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه:

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی دستگاه

نوار قلبی

ــــــــ

ــــــــ

صفحه نمایش LCD ، قدرت تفکیک بالا در کاغذ حرارتی110mm،دارای حافظه برای نگهداری گراف های ثبت شده

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: اسپیرومتر53

مدل: spirolab III Oxy MIR

 

زمینه های کاربردی: علوم پایه- پزشکی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

اندازه گیری حجم های ریوی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی دستگاه

تعیین حجمهای ریوی

ــــــ

ــــــ

مجهز به اکسی متری spo2 T،  اندازه گیری mvc  و vc

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی

متخصصین دستگاه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس

نسرین شهروان

کارشناس

04262228211 – داخلی 346

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer