اداره امتحانات

 

معرفی کارکنان اداره امتحانات واحد اهر
ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
1 قادر محمدی مسئول اداره امتحانات فوق لیسانس جامعه شناسی
2 رباب علیپور کارشناس ثبت نمره دانشکده فنی و مهندسی لیسانس حقوق
3
فاطمه نظریان کارشناس ثبت نمره دانشکده علوم انسانی و علوم پایه  لیسانس ادبیات


آنچه لازم است دانشجویان درباره آئین نامه ها و بخشنامه های امتحانات بدانند:

1-قبل از آزمون
1-1) دو هفته قبل از آزمون ضمن تسویه حساب مالی و اخذ پرینت انتخاب واحد، از حذف شدن برخی دروس توسط آموزش (حذف ماده 23و25) یا حذف غیبت بیش از 3 جلسه (حذف ماده 31) اطمینان حاصل کنند.

1-2) دو هفته قبل از آزمون کارت امتحانی را از طریق وب سایت دانشگاه گرفته و در صورت مشاهده مغایرت نام درس یا مغایرت نام استاد، موضوع را سریعاً به مسئول آموزشی مربوط اطلاع داده تا در اولین فرصت تصحیح گردد.

1-3) در صورت وجود حذفیات یاد شده (حذف ماده 25 یا ماده23) در جلوی هر یک از دروس، بدین معنی است که دانشجو حق شرکت در امتحان آن دروس را ندارد و در صورت مشارکت، امتحان آن درس کان لم یکن تلقی می شود .

1-4) دانشجویانی که دو امتحان در یک روز، ساعت و تاریخ همزمان دارند بر حسب رشته خود در دانشکده ی مربوطه و محل جداگانه تعیین شده برای دو امتحانی حاضر باشند. (بر خلاف ترم های گذشته که کلیه رشته های دو امتحانی در یک ساختمان با هم بودند) محل دو امتحانی رشته های انسانی، کلاس 201 انسانی، و رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه کلاس 401 داروسازی خواهد بود.

2- اقدامات بعد از آزمون
2-1- حداکثر مهلت اعلام نمره توسط استاد در سایت دانشگاه، 7 روز بعد از تاریخ امتحان می باشد.

2-2- دانشجو حداکثر 7 روز پس از اعلام نمره اولیه توسط استاد، مهلت دارد که فقط از طریق سایت دانشگاه اعتراض خود را ثبت کند.

2-3- بدیهی است بعد از اتمام مهلت اعتراض به هیچ عنوان امکان درخواست تجدیدنظر نخواهد بود.

2-4- هرگونه اعتراض به روند تصحیح ورقه امتحانی، یا عدم رسیدگی به اعتراض دانشجو، بر عهده مدیرگروه مربوطه خواهد بود و لازم است دانشجو موضوع را با مدیرگروه خود در میان بگذارد و مدیرگروه هم موظف است اختلاف بین دانشجو و استاد را حل و فصل نماید.

2-5- اگر استاد نمره ای را از طریق تجدیدنظر تغییر داده باشد، تا مادامی که نمرهُ تغییر یافته در قسمت کارنامه منتقل نشده است، دانشجو نباید آن نمره را بعنوان نمره نهایی تلقی کند بلکه نمره تغییر یافته ابتدا از طریق شورای آموزش بررسی شده و در صورت تصویب، به کارنامه دانشجو منتقل خواهد شد؛ و اگر نمره ای بدون تغییر، به کارنامه دانشجو منتقل شده باشد بدین معنی است که نمرهُ تجدیدنظر در شورای آموزش ردّ شده و نمره اولیه به عنوان نمره نهایی لحاظ خواهد شد.

2-6- نمره ای که مستقیماً در قسمت کارنامه دانشجو ثبت می گردد بدین معنی است که نمرات نهایی شده و تجدیدنظر نخواهد شد. مانند نمرات دروس کارآموزی، پروژه و کلیه دروس آزمایشگاه یا دروسی که واحد عملی دارند به هیچ عنوان قابل تجدیدنظر نیستند.

2-7- کلیه نمرات مردودی دانشجویان (فرزند شهید، همسر شهید، فرزند جانباز بالای 50 درصد) حذف بلااثر خواهد بود. اگر دانشجویی با شرایط مذکور نمره مردودی اش بدون اثر نشده باشد با آوردن تأییدیه از آقای مهرخواه (رابط محترم بنیاد شهید و جانبازان در طبقه دوم مسجد بلال دانشگاه) می توانند نمرات مردودی خود را حذف کنند.

2-8- اگر دانشجویی بیش از یک بار در درسی نمره قبولی کسب نکند نمرات مردودی دوم و سوم و ... حذف ماده 41 خواهد بود. مثلاً اگر در یک درس بار اول نمره 6 و بار دوم نمره 7 بگیرد (نمره 7 حذف خواهد شد) و استثناعاً نمراتی که از طریق کمیته انضباطی (مانند 0/25) داده می شود به هیچ عنوان حذف نخواهند شد. (این موضوع شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نمی باشد)

2-9- دانشجویان مقطع ارشد حداکثر تا دو ماده درسی را می توانند غیبت در امتحان داشته باشند (حذف ماده 8 خواهد بود) و به بیش از دو درس باید گواهی پزشکی از پزشک معتمد دانشگاه اخذ گردد. (پزشکان معتمد دانشگاه عبارتند از: 1- آقای دکتر شهریار ممی خانی 2- آقای دکتر عزت قهرمانی فرد 3- آقای دکتر ناصر زرگری)

2-10- حداکثر مهلت ارائه نمره سمینار برای دانشجویان مقطع ارشد: (اگر درس سمینار در نیمسال اول انتخاب شده باشد حداکثر تا قبل از شروع امتحانات نیمسال دوم همان سالتحصیلی باید ارائه و نمره اش ثبت گردد؛ اگر در نیمسال دوم انتخاب شده باشد باید تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی بعدی نمره اش ثبت شود) در غیر از مهلت های یاد شده نمره سمینار ناتمام خواهد بود و دانشجو موظف است در ترم های بعدی مجدداً سمینار را انتخاب کنند و شهریه اش را هم پرداخت نمایند.

2-11- حداکثر مهلت ارائه دروسی مانند (پروژه کارشناسی، کارآموزی، کار ورزی، پروژه های کاردانی، تمرین پژوهشی، تمرین دبیری، عملیات صحرایی، پروژه فولاد-بتن-راهسازی) اگر در نیمسال اول انتخاب شده باشد حداکثر تا قبل از شروع امتحانات نیمسال دوم همان سالتحصیلی باید ارائه و نمره اش ثبت گردد؛ اگر در نیمسال دوم انتخاب شده باشد باید تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی بعدی نمره اش ثبت شود) در غیر از مهلت های یاد شده نمره آنها حذف ماده 43 خواهد بود و دانشجو موظف است در ترم های بعدی مجدداً انتخاب، و شهریه اش را هم پرداخت نمایند.

* آنچه اساتید محترم لازم است درباره امتحانات بدانند:
1- حداکثر تا بیست روز قبل از شروع امتحانات اسامی دانشجویان حذفی (حذف غیبت بیش از 3 جلسه) را کتباً به اداره امتحانات اعلام نمایند (بند3 آیین نامه امتحانات).

2- تهیه و تکثیر سؤالات پایان ترم یک هفته قبل از امتحان به صورت تایپ شده و تحویل به اداره امتحانات و اخذ رسید.

3- حضور استاد در جلسه امتحان برای رفع اشکالات احتمالی دانشجویان الزامی است.

4- حداکثر زمان لازم برای اعلام نمره در سایت دانشگاه، 7 روز بعد از تاریخ امتحان می باشد.

5- حداکثر زمان لازم برای رسیدگی به اعتراض دانشجویان، 7 روز بعد از اعلام نمره می باشد.

6- در صورت تغییر نمره از قسمت پاسخ به اعتراض در سایت دانشگاه، لازم است ورقه امتحانی دانشجو را به همراه فرم تجدیدنظر امضاء نموده و به اداره امتحانات تحویل نمایند تا اداره امتحانات ورقه دانشجو را به همراه فرم تجدیدنظر جهت بررسی به شورای آموزش تحویل دهد که یک نسخه از تغییرات نمره در سوابق دانشجو و نسخه دیگر در سوابق هیئت علمی استاد، و یک نسخه آن در اداره امتحانات بایگانی می گردد. در غیر اینصورت به نمره تغییر داده شده هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد و عواقب بعدی بر عهده استاد خواهد بود.

7- در مجموع 14 روز پس از تاریخ امتحان هر درس، استاد موظف است لیست نمرات نهایی را به همراه اوراق امتحانی تصحیح شده، به اداره امتحانات تحویل دهد؛ در غیر اینصورت برابر بند 3-17 آیین نامه امتحانات رفتار خواهد شد.

8- نمرات بایستی حتماً با خودکار مشکی و بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی نوشته شود چرا که در ارزیابی استاد نمره منفی خواهد داشت.

9- برخی سوالات احتمالی که در حین تصحیح اوراق امتحانی یا موقع ثبت نمره که ممکن است برای اساتید محترم پیش بیاید، در زیر اشاره می شود (شماره مستقیم اداره امتحانات 2239123-0426 و شماره داخلی 255 و 357)

الف) موقع ثبت نمره، دانشجویی که اسم ایشان در لیست نمرات نیست ولی درسایت است.
پاسخ : موضوع به اداره امتحانات اطلاع داده شود تا لیست جدید صادر گردد.

ب) موقع ثبت نمره، دانشجویی که اسمش درسایت نیست ولی درلیست نمره ی امتحانات است.
پاسخ : اگر آن دانشجو جزو غایبین مندرج درلیست روزامتحان باشد، طبیعی است که درسایت اسم ایشان نخواهد بود و جای نگرانی نیست ولی اگرجزو غایبین نباشد سریعاً به ادارهُ امتحانات اطلاع داده شود و ممکن است بخاطر برخی محدودیتهای آموزشی یا انصراف دانشجو بعد از امتحان باشد.

ج) موقع تصحیح برگه های امتحانی برخی موارد مشکوک و رایج زیر که ممکن است مشاهده گردد، موضوع را سریعاً به اداره امتحانات اطلاع دهید:
1- برگه امتحانی دانشجو مهر نداشته باشد. 2- برگه امتحانی دانشجویی ممکن است با برگه های بقیه دانشجویان متفاوت باشد. 3- برخی دانشجویان در جلسه های امتحانی برگه هایی را با زرنگی از جلسه امتحان بیرون می برند و در امتحان های بعدی با نوشتن برخی سوالات احتمالی در آخر این برگه ها (اغلب با مداد نوشته می شود تا اضافه مطالب را بتوانند پاک کنند) با خود به جلسه امتحان می آورند؛ که در صورت مشاهده حتماً اطلاع داده شود.

                                                                               دانلـــــود آئین نامه امتحــــانات

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer