مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

معرفی دفتر مشاوره

مقدمه:
تحولات و تغییرات گسترده در عرصه‌های گوناگون علم و فن آوری و ارتباطات از مهمترین ویژگیهای عصر حاضر است که آثار آن در تمامی ابعاد زندگی قابل مشاهده است. این تغییرات از طرفی موجبات آسایش انسان را فراهم می‌کنند و از طرف دیگر او را با چالشها و مسایل فراوانی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی مواجه می‌سازند. به گونه‌ای که انسانها برای زندگی در دنیای امروز و رشد همه جانبه در ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی باید از تواناییها و مهارتهای خاصی برخوردار باشند.
دانشگاهها و محیطهای دانشجویی نیز که دربرگیرنده بخش قابل ملاحظه‌ای از جوانان و نخبگان جامعه‌اند متاثر از فضای در حال گذار موجود درگیر چالشها و دگرگونیهای زیادی شده‌اند. دانشجویان دانشگاهها به لحاظ حساسیت دوران رشد و تحصیل خود و شرایط خاص این مقطع از زندگی، به ویژه در بدو ورود به دانشگاه، فشارهای روانی و اجتماعی بیشتری را تجربه می‌کنند که از آن جمله می‌توان به گسستن از زندگی قبلی در خانواده، ورود به زندگی دانشجویی و نیاز به سازگاری با محیط دانشگاه، مدیریت مسایل تحصیلی، معیشتی و عاطفی اشاره کرد.
با عنایت به این مسایل و مشکلات و دغدغه های جامعه دانشگاهی در این خصوص، ضرورت تاسیس جایگاهی به منظور تامین و توسعه سلامت روانی در فضای دانشگاه ها و ارائه مداخلات پیشگیرانه، مشاوره ای و درمانی آشکار می‌شود.
دانشگاه آزاد اسلامی افتخار دارد با حضور در اقصی نقاط کشور، آموزش عالی را در بین آحاد جامعه گسترش داده و علاوه بر اجرای اصول آموزشی و پژوهشی، اهتمام ویژه‌ای به مسایل فرهنگی، اخلاقی و ارتقای سلامت نسل جوان و دانشجویان داشته است.
در این راستا و برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و درمانی، مراکز مشاوره دانشجویی «مرکز مشاوره» به عنوان متولی سلامت روان در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده‌اند.
تعاریف:
یکی از نیازهای اساسی انسان برای زندگی موفقیت آمیز برخورداری از آرامش و امنیت خاطر در زمینه های تربیتی، روانی و اجتماعی است.هدف اصلی راهنمایی و مشاوره تسهیل رشد شخصیتی و روانی فرد، به سمت یک بلوغ اجتماعی و تعالی بخشیدن آن است. عوامل متعددی وجود دارد که انسانها را در ابعاد شخصی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی و ارتباطات بین فردی به سوی مسائل و مشکلات عدیده ای سوق می دهد.
1 – مشاور کیست:
مشاور فردی است که پس از تحصیل در رشته های علمی مربوطه، توانایی یاری رساندن به مراجعان را پیدا کرده باشد. او کسی است که زندگی و معنی آن را درک می کند، به اصول حرفه ای خود پایبند است و به ارزش های والای انسانی و اخلاقی متعهد است.
2 – مشاوره چیست:
مشاوره رابطه حضوری بین یک فرد متخصص با مراجعه کننده است که طی آن مشاور با استفاده از علم، دانش، مهارت و تواناییهای خود به مراجعه کننده کمک می کند تا درک و شناخت بهتری از مسایل و موقعیت خود به دست آورد و به مطلوب‌ترین شکل از توانایی، استعداد و امکانات خود بهره گیرد و قادر گردد در مواجهه با پیشامدها و مشکلات زندگی به گونه ای مناسب و عاقلانه تصمیم گیری کند. حاصل این فعالیت نه تنها کمک به فرد مددجو برای رفع مشکلات اوست، بلکه رشد و تعالی شخصی و اجتماعی وی را نیز به همراه خواهد داشت.
مرکز مشاوره باید سه نقش اساسی را در محیط واحد ایفاد کند. برجسته ترین این نقش ها ارایه خدمات مشاوره ای و درمانی به دانشجویانی است که مشکلات تحصیلی، رشدی یا روانشناختی را تجربه می کنند و نیاز به توجه ویژه خاصی دارند. دومین نقش پیشگیری است یعنی کمک رسانی به دانشجویان جهت شناسایی و یادگیری مهارت هایی که آن ها را در دستیابی موفق به اهداف آموزشی و آرمان های زندگی یاری کند و نقش سوم شامل حمایت و تلاش در جهت ارتقای سلامت دانشجویان در محیط واحد است.


اهداف مرکز مشاوره دانشجویی به طور کلی پیشگیری از آسیبهای روانی- اجتماعی و ارتقای سطح بهداشت و سلامت روان دانشگاهیان می باشد.

در این راستا اهداف اختصاصی عبارتند از:

1- ارتقاء سطح دانش و بینش روانشناختی دانشگاهیان در زمینه مسائل، مشکلات و نیازهای جامعه دانشجویی.
2- راهنمایی دانشجو در جهت شناخت صحیح توانائیها و مشکلات خود.
3- راهنمایی دانشجو در تصمیم گیری آگاهانه، علاقه و حسن انتخاب.
4- راهنمایی دانشجو در حل مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، تحصیلی، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج.
5- افزایش سازگاری موثر با محیط تحصیل و زندگی، توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی.
6- پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات عاطفی- رفتاری و توسعه بهداشت روانی به فضای عمومی دانشگاه و جامعه دانشگاهی.
7- ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء روابط میان فردی سالم در دانشگاه از طریق توجه به عوامل تعیین کننده روابط استاد، دانشجو یا کارکنان.

مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر از سال 1386 با بکارگیری روانشناسان و مشاوران مجرب در جهت پیشگیری از آسیبهای روانی- اجتماعی و ارتقای سطح بهداشت و سلامت روان دانشگاهیان تلاش نموده است.
با تشکر - اکبر محمدی - مسئول مرکز مشاوره واحد


نقش والدین در اوقات فراغت نوجوانان و جوانان:

نقش کلیدی خانواده ها در کیفیت گذراندن اوقات فراغت فرزندانشان امری انکارناپذیر است، این در حالی است که خانوادها اغلب با سطحی گری به این مسأله و در نظر گرفتن زمان فراغت به عنوان ساعات و روزهایی که قرار است تنها نقش سرگرم کنندگی داشته باشد، مسئولیت و نقش خود را در همراهی با فرزندانشان در این موقعیت ها نادیده می گیرند.
مهم ترین مسأله ای که والدین باید در نظر داشته باشند این است که چه اقداماتی منجر می شود تا فرزندانشان آنها را در جریان چگونگی گذراندن اوقات فراغت خود قرار دهند. توجه به این موضوع پیامدهای رفتاری و هیجانی مثبتی برای خانواده ها به همرا خواهد داشت که به پاره ای از آنها اشاره می شود:
زمانی¬که اوقات فراغت در خانواده ها با دیدگاه مشارکتی و حمایتی سازماندهی شود و در آن رضایتمندی والدین و فرزندان هر دو مدنظر قرار گیرد، به تدریج بخش بزرگی از استرس ها، نگرانی ها و بی توجهی والدین از یکسو و نارضایتی و فعالیت های دفاعی نوجوانان و جوانان برای پنهان کاری ها کاهش خواهد یافت.
همراهی والدین در بخشی از زمان و فعالیت های مربوط به اوقات فراغت فرزندان، آنها را از نظر عاطفی به یکدیگر نزدیک کرده و مقدمات یک ارتباط بین فردی مفید را در محیط خانه فراهم خواهد کرد. والدین باید توجه داشته باشند که منظور ما از« همراهی» با «کنترل» تفاوت هایی دارد. آنچه که ما به عنوان کنترل بر چگونگی گذراندن اوقات فراغت فرزندان مطرح می کنیم جنبه بیرونی داشته و از نظر نوجوان و جوان به عنوان نیروهایی در نظر گرفته می شود که هدف آن نظارت بر این است که مبادا فعالیت و لذت های من از چارچوب تعریف شده از سوی خانواده و جامعه خارج شود. بنابراین این احساس و تفکر خلاء روانی بزرگی را بین والدین و فرزندان ایجاد می کند زیرا کنترل بیرونی با آنچه که به عنوان ویژگی های این دوره مانند استقلال طلبی، خودمختاری، دوست خواهی، ریسک پذیری و ارتباط های جدید می شناسیم، فاصله دارد.
بنابراین به والدین توصیه می شود برای همراه شدن با فرزندان خود درگذراندن بخشی از اوقات فراغت، به احساسات، علایق و انتظارات فرزندانشان توجه کنند و هر موضوعی مرتبط با این مسأله را با یک نگاه میانه که در آن دیدگاه های خود و فرزندانشان هر دو در نظر گرفته شده است مورد توجه قرار دهند. توجه به آنچه که در دوره های سنی خاص به عنوان الویت های اصلی و لذت بخش آن دوره محسوب می شود بیش از هر چیزی می-تواند فرزندان را در کنار والدینشان نگه دارد و ارتباط آنها را عمیق تر کند. به والدین توصیه می شود که به فرزندان خود این آگاهی و اطمینان را بدهند که نسبت به فعالیت های اوقات فراغت آنها ارزش ها و دیدگاه های مثبتی دارند و با نظر حمایتی به آن می نگرند این در حالی است که متأسفانه بر خلاف آنچه که گفته شد بیشتر والدین نگاه منتقدانه و سرزنش کننده ای نسبت به فعالیت های اوقات فراغت فرزندان خود دارند.
دکتر فرشته گل پرور - مدرس و روانشناس مرکز مشاوره دانشجویی


خدمات ارائه  شده در این مرکز:

روان درمانی افسردگی، اضطراب، استرس، وسواس، ترس، مشکلات تمرکز، مشکلات خواب و....

مشاوره تحصیلی، انتخاب رشته، مشاوره شغلی، استعدادیابی، روشهای مطالعه صحیح و یادگیری و...

مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره اختلافات زناشویی، زوج درمانی ، خانواده درمانی، مشکلات ارتباطی و...

اجرای آزمونهای روانشناختی هوش، شخصیت، اختلالات و.....

برگزاری دوره های آموزشی از قبیل:

* آموزش مهارتهای زندگی در محیط کار

* آموزش مهارتهای زندگی(خودآگاهی، حل مسئله، مقابله با هیجانات منفی، تصمیم گیری و...)

* برگزاری دوره های فرزند پروری موثر و تاب آوری در فرزندپروری

* برگزاری دوره های یادگیری و مطالعه موثر

* برگزاری دوره های آگاهسازی در خصوص اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد و رسانه های نوظهور


 

زمان بندی مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه:

 ایام هفته

صبح

بعد از ظهر

شنبه

خانم دکتر گل پرور

یکشنبه

خانم دکتر گل پرور

دوشنبه

اکبر محمدی

سه شنبه

خانم قلیپور

خانم اسماعیل زاده

چهار شنبه

خانم اکرامی

خانم قلیپور

خانم اکرامی(خوابگاه دختران، بعد از ظهر)

پنج شنبه

خانم سهرابی

خانم دکتر کیانی(انسانی-اتاق209)

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer