معاون دانشجویی و فرهنگی

M Moghtadayi

نام و نام خانوادگی: مرتضی مقتدائي

 

 

 

 


 

مشخصات فردی:

نام

نام خانوادگی

ملیت

تاریخ تولد

جنسیت

وضعیت تاهل

مرتبه علمی

پایه

مذکر

مونث

مرتضی

مقتدائی

ایران

1360

*

 

*

استادیار

 

تلفن محل کار

 

داخلی

ایمیل

44235433

288

Morteza_mog86@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

سال اخذ مدرک

کارشناسی

کارشناسی

علوم سیاسی

حوزوی

آزاد اسلامی واحد زنجان

حوزه علمیه امام صادق (ع)

زنجان

اهر

ایران

ایران

1383

1388

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

حوزوی

آزاد اسلامی واحد زنجان

حوزه علمیه قم

زنجان

قم

ایران

ایران

1386

1393

دکتری

علوم سیاسی

علوم و تحقیقات تهران

تهران

ایران

1397

 

پست های اداری و سازمانی:

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه

شروع

خاتمه

رئیس دانشکده علوم انسانی

اهر

1395

1397

دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر گروه معارف اسلامی

اهر

1396

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی

معاون فرهنگی دانشجوئی

اهر

1397

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر حوزه علمیه امام صادق (ع)

اهر

1389

1391

حوزه علمیه

رئیس کانون بسیج اساتید

اهر

1396

ادامه دارد

بسیج اساتید

 

 
 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer