اداره امور عمرانی

اهم اقدامات انجام شده معاونت عمرانی:

    احداث پروژه خوابگاه دانشجويی طرح شماره C243 به مساحت 6300 مترمربع و با 55 درصد پيشرفت فيزيكی كه تا شروع ترم آتی به بهره برداری خواهد رسید.
    احداث سوله ورزشی طرح شماره 4012 به مساحت 3600متر مربع كه در آينده نزديك به بهره برداری خواهد رسيد.
    احداث مجتمع فرهنگی (شامل مسجد و آمفی تئاتر) به مساحت 3914مترمربع.
    شروع مناقصه مربوط به احداث شعبه بانك ملی در واحد به مساحت حدود 1000 مترمربع. شروع مناقصه مربوط به احداث ساختمان آزمايشگاه و كارگاه (طرح شماره 1081) به مساحت تقريبی 3200 متر مربع.
    تهيه نقشه های مربوط احداث پروژه كتابخانه مركزی دانشگاه طرح شماره 4063 به مساحت 4200 متر مربع.
    اتمام خريد زمين دانشگاه پيام نور اهر واقع در مجاورت سايت فعلی دانشگاه به مساحت 58/1 هكتار.
    اجراي زهكشی زمين 11 هكتاری واقع در مجاورت دانشگاه.
    اجرای خط انتقال، جهت هدايت فاضلاب دانشگاه به سيستم فاضلاب شهری و بهره برداری از آن تا 2 سال آينده.
    احداث فاز اول از پاركينگ روباز برای دانشجويان به مساحت 3000متر مربع و آسفالت پاركينگ مذكور (پرداخت هزينه آسفالت توسط شهرداری اهر)
    شروع احداث زمين ورزشی روباز فوتبال و واليبال به مساحت 13250متر مربع در سال آتی.
    حصاركشی ضلع شمالی زمين خريداري شده به 41/11 هكتاری به صورت امانی.
    توسعه و تعميرات
    توسعه فضای شهری آزمايشگاه های واحد و استانداردسازی فضای مذكور به مساحت 1167مترمربع.
    افزايش خوابگاه ها با توجه به افزايش دانشجويان از 3خوابگاه به 6 خوابگاه و برنامه ريزی جهت انجام تغييرات لازم و رفع نواقص احتمالی.
    انجام تعميرات مربوط به فضاهای آموزشی شامل رنگ آميزی كلاسها، سالنها، تعويض و تعميرات روشنايی محوطه و سر در ورودی –ايجاد درب ورودی موقت از جهت غربی.
    افزايش فضای كتابخانه از 265 مترمربع به 700 مترمربع.
    تغيير كاربری طبقه اول طرح C 377 استادسرا طبق مجوزهای اخذ شده از معاونت عمرانی و اجرای عمليات آن.
    افزايش فضای سبز دانشگاه.
    احداث پاركينگ مسقف برای استفاده اساتيد و كاركنان به ظرفيت 22 خودرو.
    تخصيص فضای مناسب جهت راه اندازی باجه بانك ملی و فراهم نمودن امكانات لازم.
    احداث بوفه دانشجويی به مساحت 144متر مربع.
    احداث فضای مناسب براي انبارداری متمركز به مساحت 500متر مربع.
    انجام مطالعات ژئوتكنيكی زمين4/11 هكتاری طبق بخشنامه معاونت عمرانی سازمان مركزی.

  کارنامه فعالیت

    خرید 49/11 هکتار زمین واقع در ضلع غربی مجتمع کنونی و در مجاورت آن در راستای توسعه آتی دانشگاه و ایجاد فضاهای مورد نیاز اعم از خوابگاه، آزمایشگاه، ساختمان آموزشی، مسجد، آمفی تئاتر، سالن ورزشی و بانک
    نهایی شدن خرید زمین به مساحت 5/1 هکتار از دانشگاه پیام نور با کاربری آموزشی چسبیده به مجتمع کنونی و واقع در ضلع غربی سایت فعلی دانشگاه
    نصب و راه اندازی ایستگاه گاز به ظرفیت 1000 متر مکعب در ساعت و فشار 60 پوند بر اینچ مربع و تکمیل شبکه داخلی و بهره برداری از انشعاب گاز
    افزایش قدرت برق دانشگاه از 180 کیلووات به 680 کیلو وات.
    بهره برداری از برق اضطراری با عملکرد اتوماتیک و تکمیل پست برق مرکزی
    افزایش فضای سبز محوطه دانشگاه و چمن کاری و گلکاری و درخت کاری.
    انجام اقدامات اولیه و پی درپی خرید زمین و سالن تربیت بدنی (عرصه و اعیان) واقع در ضلع شرقی واحد
    ادامه احداث خوابگاه دانشجویی خواهران به مساحت تقریبی 6300 مترمربع و اتمام بتن ریزی فونداسیون به حجم 1200 مترمکعب و اتمام مونتاژ اسکلت فلزی و شروع مرحله سفت کاری
    تجهیز و رفع نواقص 6 دستگاه آپارتمان استیجاری واقع در شهر اهر جهت استفاده بعنوان خوابگاه خواهران و برادران با ظرفیت 600 نفر
    تهیه نقشه های ساختمان مسجد و آمفی تئاتر در سایت خریداری شده و شروع احداث آن به محض اتمام کل نقشه ها در سال جاری
    احداث پارکینگ دانشجویی به مساحت 10000 متر مربع
    اقدامات لازم جهت حصارکشی زمین خریداری شده با استفاده از دیوارهای پیش ساخته
    پیگیریهای مستمر برای اخذ مجوز از سازمان مرکزی جهت اتصال فاضلاب دانشگاه به سیستم فاضلاب شهری با صرف هزینه ای بالغ بر 4000 میلیون ریال
    احداث پارکینگ مسقف به ظرفیت 20 خودرو جهت استفاده اساتید و کارکنان
    احداث بوفه مسقف دانشجویی به مساحت 145 متر مربع
    تغییر کاربری طبقه اول سلف سرویس طرح 377 و تبدیل آن به ساختمان اداری و استادسرا
    افزایش فضای کتابخانه مرکزی از 265 متر مربع به 600 متر مربع و تکمیل و تجهیز کتابخانه به صورت استاندارد
    ایجاد فضا برای آزمایشگاههای زمین شناسی، شیمی، برق قدرت، سیم پیچی، کنترل صنعتی، کنترل خطی، پنوماتیک، کارگاههای مدار فرمان، تابلوی عمومی برق و کابل
    انجام عملیات مربوط به تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی، برقی و ساختمانی به طور مرتب و بازدید های دوره ای برای رفع نواقص احتمالی
    شروع احداث مجتمع ورزشی واحد
    تهیه نقشه بانک ملی شعبه دانشگاه
    تهیه نقشه کتابخانه مرکزی دانشگاه

اهداف و برنامه ها
ارتقا کمی و کیفی و اجرای پروژه های عمرانی در جهت توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی، فرهنگی و پژوهشی یکی از برنامه های اولویت دار این واحد است و در سال جاری 4 پروژه عمرانی با اعتبـار پیش بینی شـده 40 میلیـارد ریال و با زیر بنـای بالغ بر هیـجده هزار مترمربع در سـایت جدید دانشـگاه و در زمینی به مسـاحت 130 هزار متر مربع اجرا میشود.

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer