کارشناسی ارشد

 

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی-ادبیات کودک و نوجوان

آب و هواشناسی- سینوپتیک

ژئومورفولوژی- ژئومورفولوژی و آمایش محیط

مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش

زبان و ادبیات انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

زبان شناسی همگانی

روانشناسی بالینی

روانشناسی عمومی

حقوق خصوصی

حقوق عمومی

حقوق ثبت اسناد و املاک

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیریت کسب و کار-عملیات و زنجیره تامین

مدیریت کسب و کار-سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

مهندسی ایمنی-بهداشت و محیط زیست(HSE)

مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

مهندسی معدن-اکتشاف مواد معدنی

مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران-راه و ترابری

مهندسی عمران-سازه

مهندسی عمران-زلزله

مهندسی عمران-مدیریت منابع آب

مهندسی نقشه برداری-ژئودزی

مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور

مهندسی شیمی-طراحی فرآیند

مهندسی شیمی-پلیمر

مهندسی مکاترونیک

مهندسي برق ـ الكترونيك قدرت و ماشینهای الکتریکی

مهندسي برق - سيستم هاي قدرت

مهندسي برق ـ مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسي برق ـ مخابرات سیستم

مهندسي برق ـ مخابرات نوری

مهندسي برق- كنترل

مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

مهندسی پزشکی-بیومتریال

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری

معماری داخلی

مهندسی معماری

طراحی شهری

مدیریت پروژه و ساخت

ژنتیک

بیوشیمی

میکروبیولوژی صنعتی

فیتوشیمی

شیمی-شیمی دارویی

شیمی-شیمی آلی

شیمی-شیمی کاربردی

ژئوفیزیک-زلزله شناسی

علوم زمین-زمین شناسی مهندسی

علوم زمین-زمین شناسی اقتصادی

علوم زمین-سنجش از دور زمین شناختی

کار آفرینی-کسب و کار جدید

حسابداری

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer