کاردانی پیوسته

 
ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
الكترونيك - الکترونیک عمومی
الکتروتکنیک - برق صنعتي
الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی
تربيت بدني- تربیت بدنی
نرم افزار کامپیوتر
مكانيك خودرو - مكانيك خودرو
نقشه كشي معماري- معماری
حسابداري
ساخت و توليد - قالب سازی 
ساخت و توليد -ماشین افزار

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer