گروه برق

مشاهده اساتید هیات علمی تمام وقت گروه بــرق


رشته ها و تـرم بندی

 

مقطع کاردانی و کاردانی پیوسته:

  ترم بندی کاردانی پیوسته رشته برق – صنعتی ورودی 95 و به بعد

  ترم بندی مهندسی برق (ورودی های 92 و به بعد)

  ترم بندی الکتروتکنیک برق - صنعتي

  ترم بندی مهندسی برق- قدرت

  ترم بندی مهندسی برق- الکترونیک(کارشناسی پیوسته)

  ترم بندی مهندسی برق- مخابرات(کارشناسی پیوسته)

  ترم بندی مهندسی برق- کنترل(کارشناسی پیوسته)

  ترم بندی مهندسی تکنولوژی برق- شبکه های انتقال و توزیع (کارشناسی نا پیوسته)

  ترم بندی  مهندسی تکنولوژی الکترونیک(کارشناسی نا پیوسته)

  ترم بندی مهندسی تکنولوژی برق- قدرت(کارشناسی ناپیوسته)

  ترم بندی مهندسی تکنولوژِی کنترل و ابزاردقیق(کارشناسی ناپیوسته)

  ترم بندی مهندسی پزشکی- بیوالکتریک(کارشناسی پیوسته)

  ترم بندی مهندسی پزشکی جدید

   ترم بندی الکتروتکنیک- برق صنعتی(کاردانی پیوسته)

  ترم بندی الکترونیک(کاردانی پیوسته)
 

 

ترم بندی کارشناسی ارشد:

  ترم بندی گرایش های مهندسی برق-قدرت (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

  ترم بندی کارشناسي ارشد الکترونیک قدرت

  ترم بندی کارشناسي ارشد الکترونیک

  ترم بندی كارشناسي ارشد فناوري اطلاعات – مخابرات امن

  ترم بندی کارشناسي ارشد ماشین های الکتریکی

  ترم بندی کارشناسي ارشد مخابرات

  ترم بندی کارشناسي ارشد سیستمهای قدرت

  ترم بندی کارشناسي ارشد تکنولوژی فشار قوی


 سرفصل دروس کارشناسی ارشد:

  فــــرم انتخاب پروژه تخصصی
راهنما برای تنظیم پروپوزال کارشناسی ارشد برق

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer