گروه جغرافیا

تاریخچه گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر:
گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در سال 1376 تشکیل و در مهر ماه همان سال با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی جغرافیای طبیعی شروع به کار نمود. جغرافیا به عنوان یک شاخه علمی مستقل و مهم در زندگی انسان پراکندگی پدیده ها ، عوارض و ویژگیها را بر روی مکان مطالعه می کند، تا از این طریق توان و استعداد مکان ها را شناسایی کرده و انسان را در زمینه گزینش مکان مناسب برای زندگی و فعالیت راهنمایی کند. برای اینکه برای هر انسان در هر نقطه یا مکان مهمترین آگاهی ، اطلاع از داشته ها و نداشته های مکان است. در قرن بیست و یکم کشوری موفق است که بتواند در زمان کمتری داده های زیادی از منابع زمین تهیه و به روش درست تری پردازش نماید. در همین راستا گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در سال 1384 با تلاش مسئولین محترم واحد و همچنین همت اساتید فرهیخته دکتر رجائی و مرحوم دکتر فرید موفق به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی گردید که با پذیرش دانشجو در همین مقطع در گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی در سال 1388 تکمیل گردید. با پیگیری و همت مضاعف مسئولین محترم واحد و اعضای هیات علمی گروه و تصویب دو رشته آب و هواشناسی با 7 گرایش جدید و ژئوهیدرومورفولوژی با یک گرایش مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در سال تحصیلی 1392 بر غنای علمی گروه بیش از پیش افزوده شد. در حال حاضر 46 نفر در گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی و 35 نفر در گرایش ژئومورفولوژی در مقطع کارشناسی ارشد در این واحد مشغول به تحصیل می باشند. از اهداف آتی گروه نیز ایجاد کرسی دکتری در رشته آب و هواشناسی در این واحد می باشد.

1. جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی و برنامه ریزی محیطی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

2. جغرافیای طبیعی – ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

 

1. جغرافیای طبیعی- ژئوموفولوژی ( کارشناسی پیوسته)


مشاهده اعضای هیأت علمی گروه جغرافیا

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer