گروه ادبیات

تاريخچه ی گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر:

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر در سال 1376 تشكيل واز مهر ماه همان سال با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني شروع گرديد. به علت پتانسيل قوي از نظر وجود نيروهاي جوان ومستعد در ادارات وسازمانها بخصوص آموزش وپرورش مناطق همجوار وهم چنين فارغ التحصيلان ديپلم نظام قديم وپيش دانشگاهي ،پذيرش دانشجوو ادامه ي تحصيل در رشته ي ادبيات به مدت يك دهه با اقبال عمومي بسيار خوبي مواجه شد و به علت عدم وجود دانشگاههاي كوچك هم جوار در آن زمان و نيز عدم وجود اين رشته درواحدهاي اطراف ، ظرفيت پذيرش در اين رشته بسيارچشمگير وقابل توجه بوده است ؛ بطوري كه در هر سال بطور متوسط 120نفر دانشجو در مقطع كارداني ادبيات پذيرش وجود داشت . در سال 1385كارشناسي پيوسته ادبيات و در سال 1387 كارشناسي ناپيوسته در اين گروه داير و شروع به پذيرش دانشجو نمود . در بهمن ماه سال 88 به پايمردي استاد فرهيخته وورجاوند جناب آقاي دكتر امين پاشا اجلالي ، استاد بازنشسته دانشگاه تبريز، كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي با پذيرش7 نفر دانشجو بصورت شهر هفتم و در مهر وبهمن ماه 89 باپذيرش 50 نفر دانشجو براي دو نيمسال اول و دوم، بر غناي علمي گروه ادبيات بيش از پيش افزود و اولين دوره دانشجويان كارشناسي ارشد در مهر ماه 91 فارغ التحصيل گرديد . در حال حاضر گروه ادبيات فارسي اين دانشگاه در مقاطع كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشد پذيرش دانشجو داشته و6 عضو هيات علمي تمام وقت در گروه شاغل مي باشند. یکی ازوظایف گروه ادبیات در طول تاسیس این رشته در این دانشگاه، تامین وتربیت دبیران و معلمان آموزش وپرورش مناطق اهر واطراف در مقاطع راهنمایی ودبیرستان بوده بطوری که نزدیک به 50% دبیران ادبیات مدارس منطقه از گروه ادبیات فارسی این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند. ازوظایف دیگر گروه ادبیات تامین اساتید برای تدریس دروس فارسی عمومی وپیش نیاز وعربی برای غیر رشته های ادبیات می باشد. همچنین با ایجاد کرسی کارشناسی ارشد ادبیات در این گروه، زمینه ی تامین اساتید حق التدریس ورسمی برای واحدهای کوچک تر فراهم شده است. از اهداف آتی گروه ادبیات ایجاد کرسی دکتری در این گروه می باشد.

 


رشته ها و تـرم بندی

مقطع دکتری:

  زبان و ادبیات فارسی (دکتری)


مقطع کارشناسی ارشد:

  زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مقطع کارشناسی:

 زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی پیوسته)

 زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی ناپیوسته) طرح معلمان

مقطع کاردانی:

 زبان و ادبیات فارسی (کاردانی ناپیوسته) طرح معلمان

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer