ستاد شاهد و امور ایثارگران

آقای عباس قاسمی Ghasemi 

آیین نامه و بخشنامه ها


  آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته

  آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دوره های کارشناسی ارشد

  آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دوره ی دکتری

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer