حراست

نام و نام خانوادگی: غلامرضا مهرخواهgh mehrKhah

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی


سوابق اجرایی

کارشناس امور فرهنگی

مسئول آموزش های ادبیات فارسی - ریاضی - زمین شناسی

مسئول امور شاهد و ایثارگران

مسئول امور عمومی

مسئول حفاظت فیزیکی

مسئول روابط عمومی

رئیس اداره امور پژوهشی دانشکده علوم پایه

 

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer