بخشنامه ها و آئین نامه های شورای اقتصاد و سرمایه گذاری

 

Download 7000راهنمای تهیه و معرفی برنامه کاری و توجیه اقتصادی طرح برای شرکت های دانش بنیان و فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در دانشگاه آزاد اسلامی

Download 7000ابلاغ شیوه نامه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در دانشگاه از حوزه های مختلف

Download 7000ابلاغ آئین نامه مشارکت دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی

Download 7000مراحل استقرار شرکت های دانش بنیان و فعالیت های اقتصادی

Download 7000بخشنامه تفکیک وظایف حوزه ها و بخشنامه تکمیلی مراحل استقرار شرکت های دانش بنیان و فعالیت های اقتصادی

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer