تماس با دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

تماس با دانشگاه:

نشانی: اهــر، کیلـومـتر 2 جـاده اهـــر تبریـز - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

کد پستی: 5451116714  تلفن گویا: 44239758 - 84 و 44235583 – 44228211 – 44232163 – 44235438 – 44232175 - 82 و 44239781  کد 041

شماره فکس: دفتر ریاست: 44232176 - اداره حقوقی: 44237937 - روابط عمومی: 44237855 - حراست: 44238660 - امور مالی: 44229974 - معاون علمی: 44229632 - مدیر خدمات آموزشی: 44239127 - دفتر استخدام هیأت علمی: 44237632 - امتحانات:  44239123 - فناوری اطلاعات: 442229631

ارتباط با صندوق پست الکترونیک ریاست دانشگاه: ali.salimi.shamloo@gmail.com


 

داخلي

محل

203

دفتر رياست

202

حراست

204

امور حقوقي

205

روابط عمومي

400

گزينش

268-361-293-393-44229631

فناوری اطلاعات

332

امور اقتصادی و دانش بنیان

244-354

امور شاهد و ایثارگران

206

معاون توسعه مدیریت و منابع

207

اداره امور اداري

208

كارگزيني کارکنان

342

مدیر مالي

374-356-266-227

حسابداري

273

صندوق رفاه دانشجویی

210

تداركات

209 - 409

دبيرخانه

214

بانک شعبه دانشگاه

220 - 229

مسئول انبار

229 - 416

انباردار

212

اموال

335

مسئول خدمات

405

بوفه دانشگاه

430

مسئول انتظامات

222 - 410

انتظامات

360

انتظامات دانشکده فنی جدید

385

فروشگاه

230

رئیس اداره امور عمرانی

232 - 234

اجرائيات فني

237-236

مسئول تاسيسات

233-333

تاسیسات برق

368

مهد کودک

291

معاون علمی (آموزشی- پژوهشی)

319

برنامه ریزی و بودجه

252

مدير خدمات آموزش

253

مسئول دفتر معاونت آموزشي

258

رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت

343

كميسيون موارد خاص واحد

354

رئيس اداره دفتر جذب هيات علمي

254

کارشناس دفتر جذب هيات علمي

320

کارشناس نظارت و ارزیابی آموزشی

357

رئیس اداره امتحانات

255

کارشناس اداره امتحانات

250

مسئول امور آموزشی دانشکده علوم پایه

250

آموزش گروه زيست شناسي

355

آموزش گروه شيمي کاربردی و میکروبیولوژی

339

بایگانی دانشکده علوم پایه

345

مدیر گروه های زیست شناسی

341

مدیر گروه ژنتیک

271

مدير گروه زمين شناسي و معدن

327

مدير گروه رياضي

341

مدير گروه شيمي کاربردی

336

مدير گروه فيزيك

270

اتاق اساتيد انسانی

350

مسئول امور آموزش دانشکده فني ومهندسی

370

آموزش گروه عمران و نقشه برداری

259

آموزش گروه برق و مکاترونیک

261

آموزش گروه كامپيوتر و مکانیک

351

آموزش گروه مهندسي شيمي

265

آموزش گروه معماري و معدن

329

بایگانی دانشکده فنی

269

اتاق اساتيد فنی و مهندسی

413

مدیر گروه مهندسی عمران ارشد-آب وسازه هیدرولیکی

413

مدیر گروه مهندسی عمران و نقشه برداری

372

مدیر گروه برق – مهندسی پزشکی

366-334

مديرگروه ارشد مهندسی برق قدرت و الکترونیک

278

مديرگروه مهندسی كامپيوتر

279

مديرگروه مهندسی معماري

299

مديرگروه مهندسی مكانيك

413

مديرگروه مهندسی عمران ارشد- سازه و راه

272

مديرگروه مهندسي شيمي کلیه مقاطع

322

رئيس دانشكده

267

مسئول امور آموزشی دانشکده علوم انسانی

358

آموزش دکتری روانشناسی و ادبیات

262

آموزش گروه تربیت بدنی و حقوق

277

آموزش گروه حقوق و مدیریت (ارشد)

263

آموزش گروه حسابداري و مديريت

328

بايگاني آموزش دانشکده علوم انسانی

274

مديرگروه فقه و مبانی

288

مديرگروه معارف اسلامی

326

مديرگروه زبان انگلیسی و زبان شناسی

317

مديرگروه تربيت بدني

414

مديرگروه ادبيات فارسی

275

مديرگروه حقوق ( کارشناسی )

275

مديرگروه حقوق (کارشناسی ارشد)

375

مدير گروه جغرافيا

414

مدیر گروه مدیریت و حسابداری

257

مدیر گروه روانشناسی

292

مدیر پژوهش

408

دفتر معاون پژوهش و فناوري

313

باشگاه پژوهشگران جوان

331

امورپايان نامه انسانی و ارشد

334

پژوهش دانشكده فني

332

مدير مرکز رشد

310

دفتر ارتباط با صنعت

294

آزمايشگاه برق

295

آزمايشگاه آنالوگ

399

آزمايشگاه ژنتيك و ميكروبيولوژي

391

تالار ميكروسكوپ

392

آزمايشگاه شيمي تجزيه

303

آزمايشگاه شيمي

428

آزمايشگاه شيمي

346

آزمايشگاه قارچ

347

آزمايشگاه كشت بافت

296

آزمايشگاه عمران

315

آز هيدروليک و پنوماتيک

298

آز هيدروليك

394

آز سوخت رساني خودرو

297

آز نقشه برداري و مقاومت

300

سايت كامپيوتر 1

301

سايت كامپيوتر 2

302

آزمايشگاه فيزيك

304-377

آزمايشگاه زمين شناسي و الكترونيك

306

كارگاه سخت افزار

307

كتابخانه مركزي

308

سايت اينترنت دانشجويي

353

سايت اينترنت کتابخانه مرکزی

309

كارگاه مدار فرمان

390

آزمايشگاه مکانيک خودرو

311

دفتر مجله جغرافيا

401- 337

امور پايان نامه ها

288

معاون دانشجویی و فرهنگی

281-242

اداره خدمات دانشجويي

282

امور دانشجويي-کميته انضباطی

389

صدور كارت دانشجويي

284

فارغ التحصيلان

283

امور فارغ التحصيلان

280

بايگانی فارغ التحصيلان

321

مشاوره

285

امور مشمولين و خوابگاه

381

مسئول تربيت بدني

384

مسئول خوابگاه خواهران

402

خوابگاه خواهران

412

خوابگاه برادران

287

سلف سرويس

289

اتوماسيون تغذيه

386

نگهباني خوابگاه خواهران

241

اداره امور فرهنگی و اجتماعی

242

ستاد اقامه نماز

246

فوق برنامه خواهران

349

بسيج اساتيد

342

بسيج کارمندی

249

بسيج دانشجويي برادران

243

بسيج دانشجويي خواهران

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer