تماس با دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

تماس با دانشگاه:

نشانی: اهــر، کیلـومـتر 2 جـاده اهـــر تبریـز - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

کد پستی: 5451116714  تلفنخانه: 44239758 - 84 و 44235583 – 44228211 – 44232163 – 44235438 – 44232175 - 82 و 44239781  کد 041

شماره فکس: دفتر ریاست: 44232176 - اداره حقوقی: 44237937 - روابط عمومی: 44237855 - حراست: 44238660 - امور مالی: 44229974 - معاون علمی: 44229632 - مدیر خدمات آموزشی: 44239127 - دفتر استخدام هیأت علمی: 44237632 - امتحانات: 44239123

ارتباط با صندوق پست الکترونیک ریاست دانشگاه: ali.salimi.shamloo@gmail.com


 

داخلي

محل

203

دفتر رياست

202

حراست

204

امور حقوقي

205

روابط عمومي

400

گزينش

361-293-393

فناوری اطلاعات

332

امور اقتصادی و دانش بنیان

244-354

امور شاهد و ایثارگران

206

معاون توسعه مدیریت و منابع

207

اداره امور اداري

208

كارگزيني کارکنان

342

مدیر مالي

228-213-356-266-227

حسابداري

273

صندوق رفاه دانشجویی

210

تداركات

209 - 409

دبيرخانه

214

بانک شعبه دانشگاه

220 - 229

مسئول انبار

229 - 416

انباردار

212

اموال

335

مسئول خدمات

405

بوفه دانشگاه

430

مسئول انتظامات

222 - 410

انتظامات

360

انتظامات دانشکده فنی جدید

385

فروشگاه

230

رئیس اداره امور عمرانی

232 - 234

اجرائيات فني

237-236

مسئول تاسيسات

233-333

تاسیسات برق

368

مهد کودک

291

معاون علمی (آموزشی- پژوهشی)

319

برنامه ریزی و بودجه

252

مدير خدمات آموزش

253

مسئول دفتر معاونت آموزشي

258

رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت

343

كميسيون موارد خاص واحد

354

رئيس اداره دفتر جذب هيات علمي

254

کارشناس دفتر جذب هيات علمي

320

کارشناس نظارت و ارزیابی آموزشی

357

رئیس اداره امتحانات

255

کارشناس اداره امتحانات

250

مسئول امور آموزشی دانشکده علوم پایه

250

آموزش گروه زيست شناسي

355

آموزش گروه شيمي کاربردی

339

بایگانی دانشکده علوم پایه

345

مدیر گروه های زیست شناسی

341

مدیر گروه ژنتیک

271

مدير گروه زمين شناسي و معدن

327

مدير گروه رياضي

341

مدير گروه شيمي کاربردی

336

مدير گروه فيزيك

270

اتاق اساتيد انسانی

350

مسئول امور آموزش دانشکده فني ومهندسی

370

آموزش گروه عمران و نقشه برداری

259

آموزش گروه برق و مکاترونیک

261

آموزش گروه كامپيوتر و مکانیک

355

آموزش گروه مهندسي شيمي

265

آموزش گروه معماري و معدن

329

بایگانی دانشکده فنی

269

اتاق اساتيد فنی و مهندسی

413

مدیر گروه مهندسی عمران ارشد-آب وسازه هیدرولیکی

413

مدیر گروه مهندسی عمران و نقشه برداری

372

مدیر گروه برق – مهندسی پزشکی

366-334

مديرگروه ارشد مهندسی برق قدرت و الکترونیک

278

مديرگروه مهندسی كامپيوتر

279

مديرگروه مهندسی معماري

299

مديرگروه مهندسی مكانيك

413

مديرگروه مهندسی عمران ارشد- سازه و راه

272

مديرگروه مهندسي شيمي کلیه مقاطع

322

رئيس دانشكده

267

مسئول امور آموزشی دانشکده علوم انسانی

358

آموزش دکتری روانشناسی و ادبیات

262

آموزش گروه تربیت بدنی و حقوق

277

آموزش گروه حقوق و مدیریت (ارشد)

263

آموزش گروه حسابداري و مديريت

328

بايگاني آموزش دانشکده علوم انسانی

274

مديرگروه فقه و مبانی

288

مديرگروه معارف اسلامی

326

مديرگروه زبان انگلیسی و زبان شناسی

317

مديرگروه تربيت بدني

414

مديرگروه ادبيات فارسی

275

مديرگروه حقوق ( کارشناسی )

275

مديرگروه حقوق (کارشناسی ارشد)

375

مدير گروه جغرافيا

414

مدیر گروه مدیریت و حسابداری

257

مدیر گروه روانشناسی

292

مدیر پژوهش

408

دفتر معاون پژوهش و فناوري

313

باشگاه پژوهشگران جوان

331

امورپايان نامه انسانی و ارشد

334

پژوهش دانشكده فني

332

مدير مرکز رشد

310

دفتر ارتباط با صنعت

294

آزمايشگاه برق

295

آزمايشگاه آنالوگ

399

آزمايشگاه ژنتيك و ميكروبيولوژي

391

تالار ميكروسكوپ

392

آزمايشگاه شيمي تجزيه

303

آزمايشگاه شيمي

428

آزمايشگاه شيمي

346

آزمايشگاه قارچ

347

آزمايشگاه كشت بافت

296

آزمايشگاه عمران

315

آز هيدروليک و پنوماتيک

298

آز هيدروليك

394

آز سوخت رساني خودرو

297

آز نقشه برداري و مقاومت

300

سايت كامپيوتر 1

301

سايت كامپيوتر 2

302

آزمايشگاه فيزيك

304-377

آزمايشگاه زمين شناسي و الكترونيك

306

كارگاه سخت افزار

307

كتابخانه مركزي

308

سايت اينترنت دانشجويي

353

سايت اينترنت کتابخانه مرکزی

309

كارگاه مدار فرمان

390

آزمايشگاه مکانيک خودرو

311

دفتر مجله جغرافيا

401- 337

امور پايان نامه ها

288

معاون دانشجویی و فرهنگی

281-242

اداره خدمات دانشجويي

282

امور دانشجويي-کميته انضباطی

389

صدور كارت دانشجويي

284

فارغ التحصيلان

283

امور فارغ التحصيلان

280

بايگانی فارغ التحصيلان

321

مشاوره

285

امور مشمولين و خوابگاه

381

مسئول تربيت بدني

384

مسئول خوابگاه خواهران

402

خوابگاه خواهران

412

خوابگاه برادران

287

سلف سرويس

289

اتوماسيون تغذيه

386

نگهباني خوابگاه خواهران

241

اداره امور فرهنگی و اجتماعی

242

ستاد اقامه نماز

246

فوق برنامه خواهران

349

بسيج اساتيد

342

بسيج کارمندی

249

بسيج دانشجويي برادران

243

بسيج دانشجويي خواهران

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer